Programma's en omgevingsfactoren bepalen mijn architectuur . De locatie en zijn context is een belangrijke inspiratie bron.

In kwetsbare gebieden vermijd ik confrontaties . Instinctieve vormbeleving zoals beschutting, warmte, harmonie, ordening , menselijke schaal en toegankelijkheid, zijn uitgangspunten bij elk ontwerp.


Ook de traditie van de Nederlandse architectuur, zowel in ambacht als vormgeving, is een belangrijke inspiratiebron.

Modernisme is een onderdeel van de totale traditie . Ik zoek steeds naar historische vormkwaliteiten vertaald in eigentijdse beeldmiddelen.

Vernieuwing in de architectuur is van groot belang, vooral vanuit milieuoogpunt . Vernieuwing om de vernieuwing, gevoed vanuit trends,status en macht, probeer ik te voorkomen.


Berry Dillen Architect

ARCHITECTUURVISIE